เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อำเภอเก้าเลี้ยว...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจ...