เลือกหน้า
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่บ้านปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ให้การช่วยเหลือ...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพนอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้า อสม....
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน ผู้อำนวยการ,พยาบาล...

กาญจนบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาด นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอบ่อพลอย นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี...