เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 30 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชลและนางนภาภรณ์...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 30 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และนางนภาภรณ์...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คลังจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 112 ราย 44,800...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและคณะ ร่วมกับอำเภอจัตุรัส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางจันทร์ สิทธิ์จันทร์...