เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

วันที่ 16 ธันวาคม 2563  นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ...
กิ่งกาชาดอำเภอตากฟ้า

กิ่งกาชาดอำเภอตากฟ้า

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...