เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...
เลย

เลย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 215 ราย 86,000 ซีซี บริจาคดวงตา 40 รายและบริจาคอวัยวะ 17 ราย ณ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 7 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นางศรีวรรณ ไม้ค้าง...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต (อุทกภัย) จำนวน 5 ราย ๆละ 3,000 บาท ดังนี้1. นายสังเวียน ภาษากล (ผู้เสียชีวิตนายสมบูรณ์ ภาษากล)2. นางสุเพ็ญ ชูศรี(ผู้เสียชีวิตนายสมบัติ...