เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีผู้บริจาคโลหิต 29...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 49 ราย ได้โลหิต 35 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 14,000 ซีซี....
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 141 ราย ได้โลหิต 110 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ...
เลย

เลย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการ / และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และอำเภอปากชม...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ชุด COVID-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลชัยมงคล จำนวน 75 ชุด ณ...