เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2563  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางราตรี รัตนสุภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า ร่วมให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ร่วมโครงการ “กาชาดปันรักจากใจ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย ด.ญ.ณทิตา หวานสนิท อายุ 5 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 144/1 ม.6...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย ด.ช. กมนทัต ศรีชุม อายุ 7 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.8 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า...