เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนอำเภอ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการและมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนอำเภอ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการและมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนอำเภอ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการและมอบ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนอำเภอ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการและมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,เจ้าหน้าที่ ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ,ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง...