เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางเอ็นดู สุวรรณยุหะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมจิตอาสาสภากาชาดไทย มอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง (นาง นวล คีรินทร์ อายุ 89 ปี)ที่บ้านเลขที่ 139 ม.6 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ....
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบผักกาดกระป๋อง จำนวน 2,400 กระป๋อง และนม จำนวน 1 ลัง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพระนามเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีนางวลัยลักษณ์ นุชสละ กรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนพระนามเยซู เป็นผู้แทนรับมอบ...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปนางปิยาภรณ์ มีภักดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ได้มอบหมายให้ นางบัววงศ์ เจริญพันธ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม....