เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม”วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองชัยนาท มีผู้บริจาคโลหิต 158 ราย ได้จำนวนโลหิต 71,000...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ได้ลงพื้นที่ส่งมอบหมอบถุงธารน้ำใจเยี่ยมบ้านไฟใหม้ จำนวน 1 ราย เจ้าของบ้านชื่อ นายสมศักดิ์ ผิวบาง บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม...
กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก พร้อมนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบที่นอนลมทำจากถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว ให้แก่นายดาวเรือง แจ้งสว่าง ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้บ้านเลขที่ 114...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 50...