เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด,...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชะตา  ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายอำเภอธัญบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่ 1. นางสาวจรูญ  ช่วยสกุล  ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงเยี่ยมพื้นที่และส่งมอบการดูแลในโครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ณ หมู่ที่ 13,14 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ...