เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการ “ โครงการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ” และได้เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ”...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ ร่มไทรทอง  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ...

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ  ร่มไทรทอง   ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.00 น.  ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขา สามสิบหาบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข...