เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านจำนวน 4 หลัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการซ่อมแซมบ้านฯ ปี 2563 จากเหล่ากาชาดสมุทรสาคร...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 ท่าน...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จิตอาสา 904  ร.2 พัน 1 รอ. สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ นางสาวพุทธชาติ จันทร์ บ้านเลขที่ 178...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ...