เลือกหน้า
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน พัดลม ให้แก่ นางสาววิลัย ม่วงนิ่ม อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำตก...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายสมพงษ์ จันทพรม ราษฎรบ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกสลนคร...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยมี นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน พร้อมคณะ ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 3,000 บาท มอบนางสาวสุทิศา สิทธิธนาลาภ อยู๋บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งป่วยเป็นโรรูมาตอยด์และโรคเกี่ยวกับดวงตั้งแต่...