เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และนายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯ และนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน...
ตาก

ตาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมประชุม ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชีกกอค้อ หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา ธุลีจันทร์...
แพร่

แพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 55 ราย/ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 6 ราย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอีคคีภัย บ้านของนายแพร  พุทธรักษา บ้านเลขที่ 122 บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 11...