เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอศรีนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด  และเก็บเมล็ดพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี...