เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และคุณครูโรงเรียน St.Stephen ร่วมนำอาหารที่จัดทำโดยโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชน...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กรณี นายคำมี บุปผาสังข์ บรรเทาทุกข์มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ยากไร้ จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 3 ถุง ผ้าห่ม 3 ผืน...