เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและแม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนและประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ได้มีการมอบ1.ชุดอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด 2.เครื่องทำน้ำ ร้อนเย็นจำนวน 4...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอเมืองตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.นาท่ามเหนือ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวนันท์ เถระวงศ์ กรรมการ MOU 3 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ จิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตร จุดประกายกาชาด ประจำปี...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อม นางสาวนันท์ เถระวงศ์ กรรมการ MOU 3 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ จิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตร จุดประกายกาชาด ประจำปี 2563...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ให้แก่ นางสาวสุพรรณี ไกรทอง อายุ 34 ปี ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์...