เลือกหน้า
ขอนแกน

ขอนแกน

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา...