เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนายจเร ขวัญเกิด...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มณฑลทหารบกที่ 29...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ปลัดอำเภอท่าวุ้ง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ปลัดอำเภอท่าวุ้ง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ปลัดอำเภอโคกสำโรง...