ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น, นางศศวรรณ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ,...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชีกกอค้อ หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา ธุลีจันทร์...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด,...