เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นนางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจุฑามาส  เหล่าประเสริฐ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นนางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางราตรี  เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางราตรี  เสาโกศล ...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 419 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบให้นางศศวรรณ์  มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางราตรี  เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสายวสันต์ ...