เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ เรือนจำกลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...