เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสุวิมล เมชบุตร กรรมการกาชาด MOU ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจำนวน 5คน เพื่อคัดกรองโรคและให้คำแนะนำในการกักกันตนเอง 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ณ พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบแอลกอฮอร์จากเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ให้ใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป