เลือกหน้า

วันที่  20  ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 2 ราย คือ
1. นายอำนวย  เกิดเครือ  อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลพงสวายอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทำให้ตามองไม่ค่อยเห็น จึงไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้2.นายวิวัฒน์   อินทร์เกตุ อายุ  51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 162/41  หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราบุรี  พิการทางด้านความเคลื่อนไหว  มีรายได้จากเบี้ยผู้พิการเดือนล่ะ 800 บาท แต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด