เลือกหน้า
วันที่ 14 – 15 เมษายน 2567 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ น.ส.เบญจมาศ มาตาแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ร่วมกันลงพื้นที่บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยพังเสียหาย 206 หลังคาเรือน และทีมงานที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการซ่อมแซมบ้านเรือน หลังคาที่พังเสียหาย โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทยร่วมบริจาคเงิน และวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน พร้อมทั้งจัดซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง มาเตรียมให้ช่างอาสา ฯลฯ ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.