เลือกหน้า
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอชาติตระการ ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 99 ราย ได้โลหิต จำนวน 42,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 31 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 27 ราย และมีผู้รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง , 24 ครั้ง จำนวน 30 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กำหนดรับบริจาคโลหิตในรอบต่อไป ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.