เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
– เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 1,000 ผืน ตามโครงการ “ ไทเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ” ปีที่ 21 พ.ศ. 2563
ของบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในครั้งนี้ด้วย
– เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วิ่ง ภูไทรำลึก 123 ปี” และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบผู้ประสบภัยหนาว
ประจำปีงบประมาณ 2564