เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากเป็นประธาน
พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้แก่อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากทั้งหมด 9 อำเภอ ตาม”โครงการมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการยากไร้ในพื้นที่จังหวัดตาก” โดยมีนายอำเภอ/ผู้แทนแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบและนำแจกจ่ายให้กับผู้พิการยากไร้ในพื้นที่ต่อไป

Tags: ตาก