เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนริศรา ธีรบดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ภริยานายอำเภอกัลยาณิวัฒนา) ออกหน่วย “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา...

มุกดาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2563...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังและมอบเงินช่วยนางสาวเพ็ญนภา ทวีทรัพย์ ณ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการ พอ.สว. ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ปลัดอำเภอบ้านหมี่ สาธารณสุขตำบลบ้านชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี...