จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก  พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก
ณ วัดตะเคียนทอง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก พร้อมออกมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร หมู่ 1-9 จำนวน 80 ราย

จังหวัดนครนายก