เลือกหน้า
สตูล

สตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเอกรัฐ หสีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และประธานฯ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล...