เลือกหน้า
สตูล

สตูล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00  น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น...
สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาพุทธและอิสลามสูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น...
สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5695 / สต.79 จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานกศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล...
สตูล

สตูล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับมอบ นมเสริมภูมิคุ้มกัน จำนวน 1,800 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ฉีดวัคซีน Moderna ในพื้นที่จังหวัดสตูล และหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น...
สตูล

สตูล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรรถยา อารีกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2565...