เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยจำนวน 5 ชุด ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอหนองม่วง ต่อไป