เลือกหน้า
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพรรณี ดลประสิทธิ์ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย (นางวงษ์รัตน์ สายโอภาส) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (นางเพียงนภา คิง)...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...