เลือกหน้า

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้แก่นายเขียน อนุไพรพฤกษ์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 บ้านดงเค็งน้อย ตำบลปอภาร อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50,000 บาท ในการสร้างที่พักอาศัยของ ผู้ยากไร้ โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

Shares