เลือกหน้า

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดฯ และนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ให้แก่นายสุข นามวงค์ บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50,000 บาท ในการซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ โดยมี ผู้แทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

Shares