เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร นางสาวประกายรุ้ง เหลืองอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร...
ตราด

ตราด

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด...
ตราด

ตราด

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดตราด ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โดยมี นางบุณณฎา เทพวรชัย นางฐิติวรดา...
ตราด

ตราด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน...
ตราด

ตราด

นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จำนวน 3...