เลือกหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางบุณณฎา
เทพวรชัย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร นางสาวประกายรุ้ง เหลืองอ่อน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางสาวปุณิกา เชี่ยวชาญชูโชติ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ 

Shares