เลือกหน้า

อำนาจเจริญ

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ...

อำนาจเจริญ

วันที่ 19 มกราคม 2566  นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน...