เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางผุสณีย์ ส้มเขียวหวาน รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางผุสณีย์ ส้มเขียวหวาน รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางผุสณีย์ ส้มเขียวหวาน รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางผุสณีย์ ส้มเขียวหวาน รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพนา ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 92 ราย...