เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาค ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 36,900 ซีซี
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย เพื่อมอบดวงตาของตนเองภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว และเพื่อให้อวัยวะใหม่นั้น ทำงานแทนอวัยวะเดิม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเสื้อโปโลให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย