เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่  26  มกราคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์...
น่าน

น่าน

วันที่  26  มกราคม 2565  นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
น่าน

น่าน

วันที่ 26  มกราคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”...
น่าน

น่าน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้ประสานงานหน่วยงานสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย...
น่าน

น่าน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับนายพรพิษณุ  จันสวัสดิ์ นายอำเภอสองแคว เจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอสองแคว ผู้บริหารท้องถิ่น...