เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 15 มกราคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทราบข่าวจากทางสื่อออนไลน์ว่ามีผู้พิการโยกรถเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดน่าน ได้เป็นห่วงใยผู้พิการรายนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและซักถามถึงข้อเท็จจริงกับเรื่องดังกล่าว...
น่าน

น่าน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลน่านรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายบัณฑูร สุนทรสมบัติ นายอำเภอนาน้อย...
น่าน

น่าน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางภิรมย์ญา ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 23 มกราคม 2567  นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว ร่วมกับโรงพยาบาลน่านรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยเทคปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางวันรุ่ง พันธุ์เหม นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว...
น่าน

น่าน

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางภิรมย์ญา ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสาวภูริตา จันทร์ไชยยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...