เลือกหน้า
วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเวียงสา มอบเสื้อกันหนาวและชุดสุขอนามัย พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 7 คนๆละ 2,000 บาท พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
มีความห่วงใยพี่น้องในพื้นที่บ้านฮากฮาน ได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านฮากฮาน จำนวน 50 ผืน อีกด้วย