เลือกหน้า
วันที่ 12 มีนาคม 2567  นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริษัท บิ๊กซี ซูปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาน่าน มีพนักงานและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในห้างให้ความสนใจรับบริจาคโลหิต มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จำนวน 23 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 8,050 มิลลิลิตร
มีผู้จำนงบริจาคอวัยวะ 4 ราย
มีผู้จำนงบริจาคดวงตา 4 ราย
และมอบเกียรติบัตร บริการโลหิตสภากาขาดไทย ให้กับผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง และ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน