เลือกหน้า
วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น โดยมี นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น ให้การต้อนรับ พร้อมนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริจาคโลหิต มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จำนวน 96 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 33,600 มิลลิลิตร และมอบเกียรติบัตร บริการโลหิตสภากาขาดไทย ให้กับผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคโลหิต 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้ง 1 รายการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน