เลือกหน้า
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบสิ่งของ ของใช้ และของเล่น ให้กับนายทพศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น เพื่อเป็นตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้นำสิ่งของใช้ และของเล่น มอบแด่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอนาหมื่นต่อไป