เลือกหน้า
วันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย (ไฟไหม้)
ในพื้นที่อำเภอนาน้อย รายนายสิงห์ทอง พรมกามินทร์ บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอน้อย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังนั้น นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
จึงได้มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย จำนวน 9,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และสิ่งของใช้จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป