เลือกหน้า
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูถัมภ์ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 81 ราย ได้โลหิต 36,450 ซีซี ทั้งนี้ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และ อวัยวะ จำนวน 5 ราย