เลือกหน้า
วันพฤหัสบดีที่ 23พฤษภาคม 2567 นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 27 ราย ได้โลหิต 12,150 ซีซี