เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น และคณะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสา...
แพร่

แพร่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และอำเภอวังชิ้น จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้1. เด็กชายเฉลิมชัย จารัตน์ อายุ 12 ปี...
แพร่

แพร่

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง มอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน...
แพร่

แพร่

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้พันโทผจญ ห้วยสุข รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย มอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน...
แพร่

แพร่

วันที่ 12 กันยายน 2565  นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง มอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสาขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดแพร่...