เลือกหน้า
แพร่

แพร่

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายแพทย์ยอดปิติ ตั้งตรงจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายประเสริฐ ฉลอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแพร่...
แพร่

แพร่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยนางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...
แพร่

แพร่

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง และนางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่...
แพร่

แพร่

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง และนางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ...
แพร่

แพร่

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง และนางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...