เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือเรื่องของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 57ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันศุกร์) ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหางดงและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 106 ยูนิต...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพฤหัสบดี) ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอดอยหล่อและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 87 ยูนิต...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพุธ) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 118 ยูนิต...