เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมวันอังคาร) ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอดอยหล่อ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป้าหมาย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และอาสาสมัครฯ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป้าหมาย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และอาสาสมัครฯ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมกับนางสลีลญา คำภาแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป้าหมาย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมวันพุธ) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า...