เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว โดยมี นายธีรยุทธ์...

สุพรรณบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 163...

สุพรรณบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิติพร ศิริโกศล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ราย นายบุญ อินทรักษา...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด...