เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจิตรลดา นวมทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายชูชีพ...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ เทศบาลตำบลบางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 24 ยูนิต...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 231 ยูนิต...