เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 23 พฤษภาคม2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ และนางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย  นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ  และนางวรรณิดา  ปลัดอาวุโส อ.วาริชภูมิและคณะ ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพังโคน, ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน,...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...